Co to jest system produkcji?

System produkcji jest układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, specjalnie i z rozmysłem zaprojektowanym i zorganizowanym przez człowieka. Służy on produkowaniu określonych produktów – wyrobów bądź usług – w celu zaspokojenia różnorakich potrzeb konsumenta.

Podstawowymi czynnikami w procesie produkcji są: środki pracy, przedmiot pracy oraz praca ludzka. Do podstawowych elementów systemu produkcji należą: wektor wejścia, tj.

czynniki produkcji; wektor wyjścia, tj. produkty, usługi oraz odpady produkcyjne; proces transformacji wektora wejścia w wektor wyjścia, czyli proces produkcyjny; proces zarządzania systemem czyli koordynacja poszczególnych elementów; i wreszcie sprzężenie materiałowe, energetyczne i informatyczne pomiędzy elementami składowymi czyli ich wzajemna korelacja.

W efekcie funkcjonowania systemu produkcji osiągane są takie cele, jak: podniesienie jakości i nowoczesności produktów lub usług, wzrost produktywności oraz obniżenie kosztów własnych wytwarzania produktów czy usług.