Zarządzanie systemem produkcji – logistyka produkcji

www.ytongsilka.pl

Jak podaje profesor Frederick J. Beier, logistyka „jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. Można więc przyjąć, że logistyka to sposób zarządzania systemem produkcji. Ze względu na jej funkcje wyróżniamy logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Logistyka produkcji obejmuje różnorodne działania związane z procesem produkcji, w tym jej planowanie, sterowanie przebiegiem czy synchronizację działań. Odpowiada ona za dobór odpowiedniego systemu produkcji oraz zarządzanie nim na każdym etapie. W przypadku logistyki produkcji mówi się o regule „7R”, w Polsce określanej mianem reguły siedmiu W. Odpowiada bowiem za stworzenie właściwego produktu, we właściwej ilości, o właściwej jakości, we właściwym miejscu, właściwym czasie, dla właściwego klienta i we właściwej cenie.