Rodzaje norm emisji spalin

www.eastma.com.pl

Spaliny niestety nadal są niepożądanym skutkiem ubocznym działania silników samochodowych czy tych, które napędzają większość maszyn budowlanych. Spaliny to jeden z głównych „wrogów” ekologów. Nic dziwnego, że za ograniczeniem emisji opowiada się między innymi Parlament Europejski. Mówiąc jednak o przepisach normatywnych w tej kwestii, możemy mieć na myśli różne uregulowania. Jakie są rodzaje norm emisji spalin? Inne przepisy dotyczą ograniczeń dla samochodów, inne natomiast są przeznaczone do regulowania pracy maszyn budowlanych, a także rolniczych.

Jeśli chodzi o samochody i inne pojazdy drogowe, najczęściej wspomina się o normie Euro 5. Nieco inne regulacje dotyczą maszyn budowlanych, tutaj stosuje się pojęcie etapu. Kolejne etapy mają nowe nazwy (np. IIIB). Etapy obowiązują na terenie Unii Europejskiej.

Budowlańcy w Stanach Zjednoczonych mają własne normy odnośnie emisji spalin, są one zbliżone do europejskich etapów, a określa się najczęściej mianem tier.