Wystawa grupowa

W związku z wieloma trudnościami stojącymi przed młodym twórcą chcącym pokazać publicznie swoje pracy coraz częściej organizowaną formą wernisażu są wystawy grupowe. Najczęstszym ich rodzajem są zbiory prac pokonkursowych, gdzie organizator prezentuje całość nadesłanych dzieł. Grupę organizującą swoją wystawę łączyć może przynależność do jednej organizacji np. na poziomie lokalnym lub tematycznym. Oczywistym faktem jest, iż w takim przypadku koszty wystawy znacznie się zmniejszają niż jeśli jeden artysta chciałby zorganizować własny wernisaż.

Takie wystawy są także często bardzo ciekawe. Przedstawiają wiele różnych punktów widzenia w ramach jednego tematu. Podziwiać możemy też rozmaite techniki fotograficzne, style i formy artystycznej wypowiedzi. Głównymi zaletami technicznymi wystaw grupowych są rozłożenie odpowiedzialności za organizację oraz kosztów na dużą liczbę uczestników. Mamy tu jednak pewne ograniczenia.

Są nimi zapewne przestrzeń i określona liczba prac możliwych do pokazania, a także ustalone z góry ramy tematyczne.