Wingsuit – najbardziej niebezpieczny sport świata

Wingsuit to sport o wysokim stopniu ryzyka. Dotychczas odnotowano wiele przypadków śmiertelnych, jednak wingsuit daje takie możliwości, których nie ma w żadnym innym sporcie. Wingsuit w największym stopniu zbliżony jest do jednego z największych marzeń ludzkości – swobodnego latania. Na czym polega ten sport? Wingsuit to nic innego, co skok z odpowiedniej wysokości. Uczestnicy mają założony specjalny kombinezon, który umożliwia swobodne latanie. Miedzy nogami zawodnika znajduje się membrana, która wytwarza dużą powierzchnię nośną.

Dzięki temu opadanie jest łagodniejsze. Taką membranę stosuje się również między rękami a tułowiem. Nie zapewnia to jednak wystarczającego bezpieczeństwa. Z tego powodu do podstawowego wyposażenia należy zaliczyć także spadochron, który otwierany jest na krótko przed lądowaniem. Nie każdy może wykonać taki skok. Wielu organizatorów wymaga spełnienia poszczególnych warunków.

Niekiedy wymogiem jest wcześniejsze wykonanie nawet kilkuset skoków spadochronowych w określonym przedziale czasowym. Równie istotne są warunki pogodowe. Dzień skoku powinien być bezwietrzny. Starannie trzeba również wybrać miejsce skoku. Zazwyczaj wybierana jest wysoka, stroma góra. Zawodnicy muszą mieć do dyspozycji dużą przestrzeń na bezpieczne lądowanie.

Miłośnicy tego sportu zgodnie twierdzą, że wysoki poziom adrenaliny utrzymuje się przez cały czas trwania skoku. Nawet pomimo bezpiecznego lądowania, zawodnicy nadal odczuwają przyjemny dreszcz emocji.