Przemysł stoczniowy – historia

www.szanujprzyrode.pl

Przemysł stoczniowy stanowi jedną z wielu branż przemysł środków transportu, choć jego wyroby w dużo mniejszym stopniu pojawiają się w życiu codziennym społeczeństwa. Biorą udział w tworzeniu wyłącznie nadmorskiego krajobrazu oraz są ściśle związane z tym właśnie czynnikiem terytorialnym. Przemysł stoczniowy cieszy się wielowiekową tradycją.

Niegdyś jednak odgrywał w transporcie dużo większą rolę. Największe zmiany rozpoczęły się w połowie lat 70 XX wieku. Na kilkanaście lat przed wyraźnym regresem bardzo duże znaczenie dla tonażu miał import ropy naftowej do USA, Japonii oraz Europy Zachodniej.

Rok 1979 to 3-krotne zmniejszenie dochodów przemysłu stoczniowego. Wtedy to przedsiębiorstwa transportowe były w posiadaniu zbyt dużej ilości statków, do czego doszedł światowy kryzys energetyczny. Produkcja ulegała wtedy zbyt dużym wahaniom.

Zwiększenie tonażu nastąpiło dopiero w latach 90. W tym czasie, w związku z palącą koniecznością odnowy podupadającej już floty, koniunktura wzrasta, choć wraz z nią wiele dużych przedsiębiorstw stoczniowych bankrutuje. Na ich miejsce wchodzą niewielkie firmy tworzące małe statki.