Przemysł mineralny

induction hob manufacturers

Termin „przemysł mineralny” przeciętnemu człowiekowi nie mówi zbyt wiele. Tymczasem z jego wytworami mamy do czynienia na co dzień. Stanowi on bowiem gałąź przemysłu przetwórczego, która odpowiedzialna jest za wydobywania, tworzenie oraz obróbkę surowców mineralnych. Efekty końcowe z jakimi ma styczność konsument to przede wszystkim produkty budowlane, produkty szklane oraz ceramiczne (ogniotrwałe), a także spoiwa wiążące. Do przemysłu budowlanego zalicza się kamieniarstwo, przemysł cementowy, gipsowy, cegłowy oraz wapienniczy.

Zakłady produkcyjne są tu najczęściej bezpośrednio związane z miejscem wydobywania określonych surowców. Z powyżej wymienionych w Polsce zwrócić należy uwagę na przemysł cementowy. Pod względem produkcji cementu nasz kraj w 2011 roku plasował się 26 miejscu na świecie, a 6 w Europie. Tego roku zostało wytworzone tu niemal 19 mln ton tego materiału budowlanego. Główne ośrodki cementowe w Polsce zlokalizowane są na Śląsku Opolskim oraz w województwie świętokrzyskim oraz na Wyżynie Lubelskiej.