Przemysł lotniczy

Jedną z najbardziej prestiżowych i opierających się na specjalistycznej wiedzy gałęzi przemysłu jest przemysł lotniczy. Jego cechami charakterystycznymi są bardzo wysokie koszty produkcji oraz konieczność ciągłej inwestycji w badania naukowo-rozwojowe. Przemysł lotniczy rozwijać się może w krajach wysoko rozwiniętych, o wysokim poziomie gospodarczym.

Największym ośrodkiem produkcji samolotów są Stany Zjednoczone, które wytwarzają zarówno maszyny wojskowe, transportowe, jak i pasażerskie. Nie małą część pracy stanowią tu także samoloty produkowane na prywatny użytek. Zakłady produkcyjne znajdują się tu najczęściej na obszarach o niezbyt kapryśnej pogodzie z niewielkimi opadami oraz o małym zachmurzeniu w skali roku.

Często także, ze względu na generowany hałas, przemysł lotniczy skupia się w regionach o małym zaludnieniu. W USA większość fabryk samolotowych stanowią te powstałe w czasie II wojny światowej. Należą do nich Seattle, Los Angeles czy Dallas, a także Nowy York i Filadelfia.

Po USA plasuje się Rosja specjalizująca się w produkcji maszyn wojskowych oraz transportowych.