Przemysł chemiczny

Wraz z końcem II wojny światowej rozwinęła się w naszym kraju ważna i do dziś odgrywająca duże znaczenie gałąź przemysłu przetwórczego – przemysł chemiczny. Wśród najbardziej znaczących wyróżniamy działalność petrochemiczną, której kolebką był Płock, Jasło, Czechowice – Dziedzice oraz Gdańsk.

Wspomnieć należy tu także o Policach, Tarnowie oraz Puławach, gdzie rozkwitła produkcja sztucznych nawozów. Na przemysł chemiczny składa się przemysł chemii organicznej oraz nieorganicznej.

Pierwszy rodzaj wykorzystuje takie surowce jak węgiel, ropę naftową, drewno, tłuszcze czy gaz ziemny. Drugi natomiast bazuje na solach, siarce, składnikach powietrza oraz fosforytach.

Istnieją oczywiście także inne źródła wykorzystywane w produkcji przemysłu chemicznego, ale mają one mniejsze znaczenie. Do głównych produktów przemysłu chemicznego należą płynne paliwa, gazy, koks, farmaceutyki oraz farby i lakiery.

Dużą wagę przykłada się też do produkcji tworzyw i nawozów sztucznych. Dziś, krajami o najbardziej rozwiniętym przemyśle chemicznym są przede wszystkim Japonia, USA i Kanada, natomiast w Europie Niemcy, Francja, Anglia i Rosja.