Obligacje i fundusz obligacji

Rynek kapitałowy daje nam obecnie bardzo wiele możliwości inwestowania swoich pieniędzy – wystarczy jedynie wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Niektóre z nich, szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem mogą brzmieć niemal synonimicznie. Tak dzieje się w przypadku obligacji i funduszu obligacji, między którymi występują jednak zasadnicze różnice. Działanie obligacji w swoim mechanizmie bardzo przypomina działanie pożyczki, udzielanej przez kupującego na rzecz eminentna. W zamian za pożyczone środki, Skarb Państwa lub prywatny przedsiębiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę oraz wypłacić pożyczającemu wynagrodzenie w postaci odsetek.

Obligacje są więc długoterminowym instrumentem finansowym. Należy także pamiętać, że podlegają opodatkowaniu. Fundusz obligacji polega natomiast na jednoczesnym nabyciu obligacji emitowanych przez kilka podmiotów. Kupujemy wtedy jednostki uczestnictwa bądź certyfikatami, a obligacjami zarządza fundusz. Takie rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego, ponieważ nasz przyszły zysk nie jest związany z finansowymi wynikami tylko jednego przedsiębiorstwa.