Geologiczna specyfika Pienin

www.dolnepowisle.pl

Pieniny, będące częścią Karpat, są ich najbardziej zagadkową składową. Geologiczna wyjątkowość tego pasma górskiego z pewnością dodaje mu uroku i sprawia, że miejscowi mogą być ze swych okolic jeszcze bardziej dumni. Wielu wybitnych badaczy łamało sobie głowy, analizując genezę Pienin. Swego czasu Melchior Numayr pisał w swej pracy poświęconej Pieninom, że karpackie skałki należą do najbardziej osobliwych zjawisk naturalnych na naszej planecie. Z kolei Maurice Lugeon w roku 1903 stwierdził, że poznanie tajemnic geologii Pienin to „szczyty naszej nauki”.

Obecnie przeważają opinie, że skały stanowiące budulec Pienin powstały na dnie mórz w kilku epokach geologicznych. Procesy kształtowania się tych struktur przebiegały na drodze trzech odrębnych cykli. Późniejsza erozja sprawiła, iż część pokrywy skalnej uległa degradacji, tworząc przy tym skomplikowaną rzeźbę terenu. Charakterystyczne dla tych rejonów wąwozy i doliny powstały w miękkich skałach z okresu paleogenu oraz kredy. Jaskiń w Pieninach jest stosunkowo niewiele.