Fundusze zamknięte – wady

www.cowsolankach.eu

Zamknięte fundusze inwestycyjne choć dają możliwość zyskania większej ilości pieniędzy niż fundusze otwarte, mają także swoje wady, o których każdy rozsądny inwestor powinien pamiętać przy rozporządzaniu swoimi pieniędzmi.

Cechą charakterystyczną FIZ jest przede wszystkim ograniczona możliwość zrezygnowania z inwestycji.

Tego typu fundusz posiada bowiem certyfikaty inwestycyjne, których działanie bliższe jest akcjom niż jednostkom pozwalającym na uczestniczenie w funduszach otwartych.

Chodzi tu głównie o czas spieniężenia certyfikatu, który może wynosić nawet kilka miesięcy.

Fundusze zamknięte odkupują bowiem certyfikat na żądanie inwestora, ale robią to bardzo rzadko, nawet raz na kwartał.

Chcąc pozbyć się swoich udziałów w takim funduszu, można certyfikat oczywiście sprzedać na giełdzie.

W Polsce jednak ich płynność nie jest zadowalająca.

Jeżeli więc chcemy sprzedać większą ilość papierów zazwyczaj nie uda nam się dokonać tego w atrakcyjnej dla nas cenie, o ile w ogóle będzie to możliwe.

Anchor W drukarni Booklet zamówisz naklejki firmowe różnego rodzaju

Na funduszach zamkniętych powinni więc skupić się o wiele bardziej doświadczeni i cierpliwi inwestorzy.