Fundusze parasolowe

Fundusze parasolowe to jedna z najmłodszych form inwestowania – dostępna jest na polskim rynku dopiero od 10 lat. Mimo to już dziś stała się niezwykle popularna. Na czym polega jej fenomen? Fundusz parasolowy umożliwia bowiem bardzo szybkie reagowanie na zmiany zachodzące na rynku finansowym.

Jest to więc doskonałe rozwiązanie dla inwestorów na bieżąco śledzących to, co dzieje się w świecie funduszy. Budowa tego typu produktu pozwala im bez problemu przenosić zainwestowane środki między funduszem i działającym w jego obszarze subfunduszami. Jako, że każdy z nich działa trochę w inny sposób, inwestor bardzo łatwo – w zależności od swoich potrzeb – może zmienić strategię lokowania pieniędzy na bardziej lub mniej ryzykowną.

Możliwość swobodnego przepływu środków to jednak nie jedyna zaleta funduszy parasolowych. Należy pamiętać, że takie przenoszenie pieniędzy między jednym subfunduszem a drugim, jest zupełnie wolne od podatków od dochodów kapitałowych. Podatek naliczany jest tu dopiero na koniec całej inwestycji.